» Město Horní Slavkov
Město Horní Slavkov

Poloha a význam města Horní Slavkov

Město Horní Slavkov nalezneme uprostřed lázeňského trojúhelníku mezi městy Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovi Lázně v severní polovině Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Toto území je významné svými bohatými surovinovými zdroji, prameny minerálních vod a rozsáhlými lesními porosty, které jsou nejvýznamnějším přírodním fenoménem ovlivňující funkci a význam širokého okolí západočeských lázní.

Počátky a vznik města

Počátkem, 13. stol. nedaleko starší havířské osady vznikla nová hornická kolonie, ze které se vyvinulo po příchodu horníků ze Saska okolo roku 1335 městečko pojmenované po svém zakladateli Slávkovi z Rýzmburka. Přívlastek ,,horní“ značí hornický a symbolizuje původ vzniku nového osídlení.

Rozmach města a příliv obyvatelstva v 16. století

Za vlády mocného rodu Pluhů z Rabštejan v letech 1494 – 1547 se již Horní Slavkov řadí díky nebývalému rozvoji těžby cínových a stříbrných rud k největším horním městům. Od počátku 16. století dochází k rozsáhlé výstavbě, vyvolané velkým přílivem obyvatelstva. Horní Slavkov, od roku 1547 povýšený Ferdinandem I. mezi svobodná královská města, patřil v tomto období k nejslavnějším a nejvýznamnějším horním městům Českého království.

Zakládání prvních cechů a výroby porcelánu - Haas & Czjzek

Postupná konsolidace hospodářských poměrů po třicetileté válce se projevila širším rozmachem řemeslné cechovní výroby - cínařství, hrnčířství a kamnářství. V regionu prosperuje cínařství, které má své počátky těsně spojené se zahájením těžby cínových ložisek v okolí města. Objevují se manufakturní výroby textilního a galanterního charakteru, výroba perleťových knoflíků, apod. Začíná se zde vyrábět první český porcelán. Porcelánka v Horním Slavkově byla založena v roce 1792, svého největšího rozvoje dosáhla v 19. století a velmi proslavila město u nás i ve světě. Vyrábí dodnes velmi kvalitní porcelán pod značkou Haas & Czjzek, který je vyvážen do celého světa. Po 2. světové válce se po ukončení těžby uranu ve městě prosazuje strojírenství. Dnes je město moderním živým centrem turistického regionu v srdci Slavkovského lesa.

Zdroj: Město Horní Slavkov

 

 

NWJhNmRhN