» Muzeum Horní Slavkov
Muzeum Horní Slavkov

Expozice muzea se nachází v měšťanském domě, který je postaven v renesančním stylu. Expozice vám přiblíží hlavní historické mezníky a významné obory lidské činnosti, které jsou výrazně ovlivněny dějinami města. Muzeum vám prozradí informace o hornictví cínu, stříbra a také uranu s ukázkami rud a hornických industrií z různých etap vývoje. Nejvýznamnějším řemeslem se stalo ve městě cínařství a výroba porcelánu.

Horní Slavkov je sídlem nejstarší české porcelány zvané Haas a Czjzek, jejíž založení se datuje v roce 1792. Expozice je rozdělena na několik hlavních celků, a to: mineralogie, hornictví, historické památky, historie horního města Horní Slavkov, cínařství, výroba porcelánu a černá kuchyně v přízemním domu. K dispozici jsou také tři výstavní sály, které slouží k pořádání krátkodobých výstav. V muzeu u vchodu je na levé straně pamětní deska nesoucí jméno občanů města, kteří se zasloužili o rozvoj města.

Zdroj: Turistickýatlas.cz

 

NWJhNmRh