Aktuality

arr31/2016 Informace pro velkoodběrateleVelkoodběratelé mohou činit své objednávky již nyní přes obchodní kontakty v sekci "Kontakt"....

Zboží v akci

naše cena                       
skladem

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
 

 

Historie
Porcelánka v Horním Slavkově je historicky nejstarší v českých zemích a je nepřetržitě v provozu od svého vzniku až do současnosti. Je situována ve známém lázeňském trojúhelníku v západních Čechách na území Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Manufakturu založil v roce 1792 Jan Jiří Paulus. O velký rozkvět porcelánky i města se zasloužil v letech 1803-1843 slavkovský rodák, důlní fyzik a lékař Jiří Lippert. Od roku 1867 se ujali vedení pánové Jiří Haas a Jan Czjzek. Tato jména vtiskla továrně světovou proslulost po nejdelší dobu její existence až do roku 1945. Novodobá historie tradiční manufaktury se datuje od roku 1992, kdy se továrna vrací k celosvětově uznávanému jménu Haas & Czjzek a tím navazuje na historickou produkci tradičního slavkovského porcelánu. První česká porcelánka Haas & Czjzek 1792 a.s. se jak vlastnictvím, tak zejména přístupem ke svému produktu, plně odkazuje na tradice českých rodinných firem. V současnosti je manufaktura vybavena nejmodernějšími výrobními technologiemi. Je tak plně připravena v kombinaci s rukodělným umem českých mistrů pokračovat v dlouholeté tradici výroby toho nejkvalitnějšího tradičního, ale i moderního českého porcelánu.

History
The Porcelain factory at Horní Slavkov is historically the oldest one in the Czech lands and has been in continuous operation from its conception until the present time. It is located in a well known spa triangle in western Bohemia, in the ecologically protected region of the Slavkov forest. The factory was founded in 1792 by Johann Georg Paulus. A great deal of credit for the development of both the factory and city, during the years 1803-1843, is given to a native of Horní Slavkov, Georg Lippert, a medical doctor and mining engineer. Beginning in 1867, control of the factory went to the noblemen Georg Haas and Johann Czjzek, under whose names the factory became renown throughout the world for the greatest part of its existence until 1945. The contemporary history of the traditional manufactory dates back to 1992, when the factory restored the world renowned name Haas & Czjzek and reconnected to the historical production of the traditional Slavkov porcelain. The first Czech porcelain factory, Haas & Czjzek 1792 a.s., was rooted in the tradition of Czech family companies with respect to its ownership and approach to products. The manufacturing facilities are now equipped with the latest production technologies and hence, in combination with the artisan skills of Czech masters, are fully prepared to continue with the long-standing tradition of manufacturing the finest, traditional though modern, Czech porcelain.

Geschichte
Die Porzellanmanufaktur in Schlaggenwald ist die älteste in Böhmen und seit ihrer Gründung bis zur Gegenwart ununterbrochen in Betrieb. Sie befindet sich im Baderdreieck in Westböhmen im Naturschutzgebiet Slavkovský les. Johann Georg Paulus gründete die Manufaktur im Jahre 1792. Um den großen Aufschwung der Porzellanmanufaktur und der Stadt machte sich in den Jahren 1803-1843 besonders der Schlaggenwalder Bergwerkphysikus und Wundartz Georg Lippert verdient. Im Jahre 1867 übernahmen Georg Haas und Johann Czjzek das Unternehmen. Unter dem Namen „Haas & Czjzek“ war die Porzellanfabrik bis zum Jahre 1945 weltbekannt. Die jüngere Geschichte der traditionellen Manufaktur geht ins Jahr 1992 zurück, als die Fabrik zu ihrem weltweit anerkannten Namen Haas & Czjzek zurückkehrte und die historische Produktion des traditionellen Porzellans aus Slavkov wiederaufnahm. Die erste tschechische Porzellanfabrik Haas & Czjzek 1792 a.s. führt die Tradition von tschechischen Familienunternehmen fort, und zwar sowohl im Hinblick auf deren Unternehmensführung, als auch auf den Produktansatz. Gegenwärtig ist die Manufaktur mit den modernsten Produktionstechnologien ausgestattet und ist so in Kombination mit dem handwerklichen Geschick der tschechischen Meister gänzlich darauf vorbereitet, die langjährige Tradition bei der Herstellung dieses tschechischen Porzellans der höchsten Qualität, welches klassisch und modern zugleich ist, fortzuführen.

История
Фабрика по производству фарфора в г. Горни-Славков является старейшей в Чехии и не останавливала производство со дня своего основания и до наших дней. Она располагается в известном курортном треугольнике на территории природного заповедника «Славковский лес». Фабрика была основана в 1792 г. Яном Иржи Паулусом. Огромный вклад в развитие фабрики и города с 1803 г. по 1843 г. внес Иржи Липперт, местный уроженец, горный инженер и врач. В 1867 г. управление фабрикой берут на себя Иржи Хаас и Ян Чижек. Под именем «Haas & Czjzek» предприятие было известно во всем мире вплоть до 1945 г. Современный этап развития начинается с 1992 г., когда фабрике было возвращено всемирно известное имя «Haas & Czjzek», возрождая традиции производства славковского фарфора. Первая чешская фабрика по производству фарфора «Haas & Czjzek 1792» a.s., как в управлении, так и в качестве продукции, сочетает в себе лучшие традиции чешских семейных предприятий. В настоящее время завод оснащен новейшими технологическими линиями производства фарфора, которые в сочетании с ручной обработкой лучших чешских мастеров, несут в себе как давние традиции, так и современные направления производства чешского фарфора высочайшего качества.

 

Hledání dle parametrů: